Zasvěcení do malby pod vedením malířky a řezbářky Bc. Danky Šlapákové Chrastilové.

Kurzy mozaiky pod vedením MgA. Magdalény Kracík Štorkánové, PhD.

Kurzy malby a workshopy různých technik pod vedením malířky Marie Sibaiové, rozené Hejdové.

Kurz malby portrétu pod vedením MgA. Jirky Vávry.

Kurz malby pod vedením MgA. Tomáše Kubíka.

Workshop techniky Dry Brush a kurz techniky starých mistrů pod vedením malíře Tomáše Mlejnka.

 Malování je pro mne cestou k sobě samé.